Pärnus tabati altkäemaksu küsinud tolliametnik

PrintPDF

Süüdistuse järgi küsis 45-aastane tolliametnik altkäemaksu vastutasuks võimaluse eest vältida tolliprotseduuriga seotud ajakulu. Süüdistuse sai ka altkäemaksu andnud 46-aastane agent, kes kaubavedajatele tolliga seotud asjaajamise teenust pakkus.

9. aprillil kinnitas Pärnu maakohus süüdistatavate ja prokuratuuri vahel sõlmitud karistuskokkuleppe, millega mõisteti mõlemale mehele šokivangistus ning mitme aasta pikkune tingimisi vangistus.

„Lihtsustatult võib öelda, et ametnik võimaldas ühel tolliagendil oma kliente tollikontrollist ja sellega seotud ajakulust vabaks osta. Teadupärast on aeg ärimaailmas kallis vara ning selline ebaseaduslik tegevus andis altkäemaksu andnud vahendajale märkimisväärse konkurentsieelise,“ selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe. „Laiemalt vaadates oli tolliametniku tegevus ohtlik, sest tänu altkäemaksule ta ei kontrollinud veoseid ning avas sellega tee väga erinevateks kuritarvitamisteks.“

Uurimine tuvastas kahe süüdistatava vahel nelja aasta jooksul üle kolmekümne sellise tehingu. „Tuvastasime üle 7 tuhande euro kuritegelikul teel saadud tulu, mis kohtuotsusega altkäemaksu võtjalt välja mõisteti ja tuleb nüüd kanda riigituludesse,“ ütles prokurör.

Kaitsepolitsei Lääne osakonna direktor Veiko Germann peab tollikorruptsiooni kõrvaldamist oluliseks ka julgeolekuriskide maandamisel. „Tõhus kontroll tollis peab mõjuma juba ette heidutavalt kurjade kavatsustega isikutele ja rühmitistele,“ sõnas Germann. „Tollis täna pole süsteemset korruptsioon, ent ka sellist korruptiivset tegevust ei tahaks eest leida nii tähtsas valdkonnas. Pöörame sellele kindlasti ka edaspidi tähelepanu, et tõkestada tegevust, mis võimaldab julgeolekut ohustavaid esemeid tollist läbi saada.“ Germann lisas, et küsimus puudutab nii Euroopa Liitu kui ka kolmandaid riike. Näiteks praegusel juhul liikus kaup Venemaalt Eestisse ja siit edasi mitmesse Euroopa Liidu riiki.

9. aprillil kinnitas Pärnu maakohus süüdistatavate ja prokuratuuri vahel sõlmitud karistuskokkuleppe, millega ametiseisundit kuritarvitanud ametnikku karistati nelja aasta pikkuse vangistusega, millest kohe kuulub ära kandmisele kaks kuud. Ülejäänud vangistus määrati tingimisi nelja aasta pikkuse katseajaga. Altkäemaksu andmise eest mõisteti tollimaakleri teenust pakkunud mehele 3 aasta pikkune vangistus, millest tuleb koha ära kanda 2 kuud ning ülejäänud karistus jääb kandmisele tingimisi 3 aasta pikkuse katseajaga.

Mõlemad mehed peeti kahtlustatavana kinni veebruaris ning võeti siis vahi alla. Eelvangistuses viibitud aeg arvestatakse karistuse hulka, seega on suurem osa ära kandmisele määratud vangistusest praeguseks kantud.

Kriminaaluurimist viid läbi kaitsepolitseiamet ja juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur. Mehed mõisteti süüdi kokkuleppemenetluses, otsus ei ole veel jõustunud.