MTA töötajad pidasid kinni viimaste aastate rekordkoguse kokaiini

PrintPDF

25.04.2022: Maksu- ja Tolliameti (MTA) töötajad avastasid 21. märtsil koostöös Hollandi politsei, Soome tolli ja Europoliga 3.5 tonni narkootilist ainet.

MTA töötajad teostasid 21. märtsil Muuga sadamas külmutuskonteinerite läbivalgustamist. Konteineris olid banaanid, mis liikusid Ecuadorist, Posorja sadamast. Kontrolli käigus tuvastati ühes konteineris võrreldes teiste samalaadsetega anomaalia ning täiendava kontrolli tulemusena avastati 72 musta värvi kotti, millest leiti enam kui kolm tuhat kilesse pakendatud ning teibitud pakki tahke, valget värvi pulbriga. Valge pulber reageeris kokaiini kiirtestile, aine on saadetud Eesti Kohtu Ekspertiisi Instituuti analüüsimiseks, et selgitada välja, kui puhta ainega on tegemist. Tegemist on ühe suurima kokaiinikogusega, mis on Baltimaade ja Põhjamaade piirkonnas kätte saadud. Selle väärtus jaemüügis olnuks ligi pool miljardit eurot.

Uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa sõnul ei ole nii suured kogused mõeldud Eesti turule, kuna puudub tarbijaskond. „MTA sai Soome tollilt ja Hollandi politseilt teavet võimaliku kokaiini salakaubaveo kohta. Täpsemalt nähti riski 5. märstil Rotterdami sadamast väljunud laeval MILAN EXPRESS, mis pidi pärast vahepeatusi Southamptoni ja Kotka sadamates jõudma Muuga sadamasse. Laeva lastiks olid konteinerid, millest suurema osa sihtriigiks Venemaa Föderatsioon. Nimetatud menetluse raames teeb MTA tihedat rahvusvahelist koostööd, sh Hollandi politsei, Soome tolli ning EUROPOLiga, et välja selgitada kurjategijad, kes on selle juhtumiga seotud,“ sõnas Koppelmaa.

Riigiprokurör Raigo Aas märgib, et üldjuhul laetakse Lõuna-Ameerikast saabuvad narkootikumid maha Euroopa suuremates sadamates. „Varasema kogemuse ja esmaste menetlustoimingute põhjal võime järeldada, et narkootiline aine jäi kurjategijate poolt mõnes sellises Euroopa suursadamas välja võtmata. Valdav osa kokaiini laetakse suuremates sadamates sõidukitesse ning transporditakse väiksemate kogustena üle Euroopa laiali. Nii suur kogus narkootilist ainet ei olnud Eesti siseturu jaoks.“

„See narkootilise aine leid näitab, kui olulist rolli meie igapäevatöös täidab rahvusvaheline koostöö. Operatiivne infovahetus eri riikide õiguskaitseasutuste vahel tagab selle, et ohtlikud narkootikumid kõrvaldatakse enne kui need tarbijani jõuavad, sest teiste inimeste elu ja tervise arvelt rikastumine ei ole ühelgi juhul aktsepteeritav,“ lisas Aas.

Kriminaalasja kohtueelset uurimist viib läbi MTA uurimisosakonna narkotalitus ja menetlust juhib riigiprokuratuur.

Kaarel Kallas
Prokuratuur
Avalike suhete osakonna nõunik

Airi Lepasaar
Maksu- ja Tolliamet
Meediasuhete spetsialist