Mäetaguse vallas lapse hukkumisega lõppenud avarii oli õnnetus

PrintPDF

Politsei lõpetas prokuratuuri loal kriminaalmenetluse seoses eelmise aasta 28. septembril Ida-Virumaal Mäetaguse vallas toimunud raske liiklusõnnetusega, milles hukkus kahveltõstuki alla jäänud 11-aastane poiss.

Kriminaalmenetluse käigus esitati kahtlustus 23-aastasele mehele, kes juhtis kahveltõstukit, omamata juhtimisõigust. Samuti esitati talle kahtlustus selles, et ta ei valinud kooli lähedal sõites ja lapsi märgates õiget sõidukiirust.

Kriminaalmenetluse käigus tuli tuvastada, kas kahtlustatav põhjustas oma käitumisega poisi surma või oli tegemist õnnetusega. Viidi läbi rida ülekuulamisi, ekspertiis, analüüsiti nii videosalvestist kui ka kõigi liiklusõnnetuses osalenud isikute tegevust, kaasa arvatud hukkunud poisi käitumist.

Videosalvestiselt nähtub, et teleskooplaadur sõitis vasakul pool sõiduteed ja grupp lapsi kõndis rahulikult paremal pool teed. Kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendid kinnitavad, et laaduri sõidukiirus ei olnud suur ja kahtlustatav aeglustas lapsi märgates kiirust veelgi. Videosalvestiselt on näha, et hetkel, kui poiss jooksis teele, oli teleskooplaadur temaga kohakuti ning juhil puudus igasugune võimalus kokkupõrke vältimiseks.

Kriminaalmenetluse raames analüüsiti ka, kas õpetaja ei jätnud täitmata oma kohustust hoida õpilaste elu ja tervist ähvardavate ohtude eest. Kogutud tõendid kinnitavad, et õpetaja nägi pargi suunas liikuvat väikest traktorit ning suunas lapsi rohkem tee äärde. Õpetaja märguandele allus ja suundus teepervele ka hukkunud poiss, kes eelnevalt oli sõiduteel jooksnud. Salvestiselt on näha, et õpetaja liikus traktori lähenedes sõiduteele ja viipas lastele mitmel korral käega ning seepeale liikusid  lapsed teeäärsele muruplatsile, õpetaja ise aga liikus vastassuunavööndis sõitva teleskooplaaduri ja laste vahel. Kriminaalasjas kogutud tõendite pinnalt tuvastati, et teleskooplaadurist tulenev oht oli lastele märgatav ja puudub igasugune põhjus arvata, et lähedal seisjad, sh kannatanu, seda ei tajunud. Järelikult nägid teised lapsed ja täiskasvanud liikuvat teleskooplaadurit ja ei jooksnud enam teele, kuid hukkunud lipsas õpetaja selja tagant teele. Eeltoodust tulenevalt saab väita, et suunates lapse ohuallikast eemale, ei jäänud õpetaja passiivseks ning tegi kõike endast oleneva, et õnnetust vältida.

Samuti analüüsiti uurimise käigus, kas võtta vastutusele ettevõte või objektil järelevalvet teostanud volitatud füüsiline isik, kuna ehitusobjekt ei olnud märgistatud. Sõidutee ei olnud aga antud juhul käsitletav töökohana, kuna ehitustöid teostati lao lähedal, mis asub teisel pool sõiduteed. Seega saab järeldada, et liiklusõnnetus toimus töö teostamise paigast nii kaugel, et kehtis liikluseeskiri, mitte töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Samuti ei saa tähelepanuta jätta tunnistajate ütlusi, et ligipääs ehitusplatsile oli piiratud lintidega, mis olid puude külge seotud.

Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusiku sõnul on tegemist äärmiselt traagilise õnnetusjuhtumiga, milles kaotas elu 11-aastane laps. „Vaid hetkeline tähelepanematus liikluses võib ränka hinda maksta. Lapsed ei pruugi liikluses varitsevaid ohtusid tajuda nii hästi kui täiskasvanud. Seetõttu tuleb nendest lastega regulaarselt rääkida ja ka ise head eeskuju näidata. Juhi suhtes on alustatud väärteomenetlus liiklusseaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb mootorsõiduki juhtimist juhtimisõiguseta isiku poolt,“ täpsustas Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja Germann sõnas, et  kuigi kahtlustatav rikkus liiklusnõudeid ja sõitis ilma juhtimisõiguseta, ei ole tema tegevus poisi surmaga põhjuslikus seoses. „Käesoleval juhul on tegemist kahetsusväärse asjaolude kokkulangemise tagajärjel toimunud ränga liiklusõnnetusega, kus ei ole võimalik heita süüd ette kellelegi,“ lisas abiprokurör Maarja Germann.

Käesolevas kriminaalasjas puudub lisatõendite kogumise võimalus. Kuna eeluurimise käigus on tuvastatud, et Mäetagusel toimunud liiklusõnnetus on õnnetusjuhtum, siis lõpetas politsei prokuratuuri loal kriminaalmenetluse. Samas kriminaalmenetluse materjalidest nähtub, et kahtlustatav, juhtides mootorsõidukit ilma juhtimisõiguseta, rikkus liiklusseadust ning menetluse materjalid on edastatud väärteomenetluse läbiviimise otsustamiseks Ida prefektuuri.

Jelena Filippova
Pressinõunik
Viru Ringkonnaprokuratuur
5302 1929
jelena.filippova@prokuratuur.ee

Kerttu Krall
pressiesindaja
kommunikatsioonibüroo
Politsei- ja Piirivalveamet
337 2250; 5855 4691
kerttu.krall@politsei.ee