Küber- ja keskkonnakuritegevus toob Tallinnas kokku Läänemeremaade juhtivad prokurörid

PrintPDF

3. - 4. oktoobril kogunevad Tallinnas 10 riigi juhtivad prokurörid ning oma valdkondade asjatundjad, et rääkida Läänemere regiooni rahapesuvastasest võitlusest, küber- ja keskkonnakuritegevusest ning piiriülesest koostööst organiseeritud kuritegevusega võitlemisel.

Läänemeremaade prokuröride kohtumisel keskendutakse keskkonnale kõige laiemas mõttes. Rahapesuvastast võitlust käsitletakse majanduskeskkonda mõjutava faktorina ning üha enam kasvavaid keskkonna kuritegusid looduskeskkonna vaates. Rahapesuvastase võitluse puhul keskendutakse kolmele olulisele aspektile: era- ja avaliku sektori koostöö, suurandmete analüüs ja tõendite leidmiseks kasutatavad uued tehnoloogiad ning rahvusvahelise koostöö kiirus ja tõhusus.

Riigi peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul on naaberriikide õiguskaitseasutuste koostöö vajalik, sest nende valdkondade kuritegevuse ulatus ja mõju ületab riigipiire. „Rahvusvahelisel tasandil räägitakse üha enam, et kuigi maailmas on kuriteod statistiliselt langustrendis, ei ole kunagi ühiskonnale põhjustatud kuritegudega nii palju kahju kui tänapäeval. Kuriteod ületavad riigipiire, kolivad üha enam füüsilisest maailmast küberkeskkonda ning panevad proovile õiguskaitsesüsteemide suutlikkuse uue aja kuritegudele vastu seista. Nii pöörataksegi konverentsil ühtaegu tähelepanu nii regiooni majandus- kui ka looduskeskkonnale.  Kui rahapesu on kuriteoliik, mis on ehk täna aktuaalseim, siis keskkonnakuriteod on muutunud tõsiseks kriminaalse tulu teenimise viisiks, mis tõuseb tõenäoliselt päevakorda alles tulevikus,“ sõnas riigi peaprokurör.

Läänemeremaade Nõukogu (Council of the Baltic Sea States) on 1992. aastal asutatud ühendus, kuhu kuuluvad Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Island, Läti, Leedu, Norra, Poola, Venemaa ja Rootsi ning Euroopa Liit. Nõukogu eesmärk on tugevdada Läänemere riikide koostööd ning selle pikaajaliseks eesmärkideks on seatud regiooni identiteedi, jätkusuutlikkuse ja tsiviiljulgeoleku arendamine.

Lugupidamisega

Kairi Küngas
Riigiprokuratuur
Avalike suhete osakond
+372 5556 4511