Kriminaalmenetluse seadustikule vastu Hollandi kogemusega

PrintPDF

Riigi peaprokurör Raivo Sepp ja Hollandi riigi peaprokurör D.W. Steenhuis kirjutavad kolmapäeval alla prokuratuuride vahelisele koostööleppele, mille eesmärgiks on teadmiste vahetamine õigusalastel teemadel, töökorralduse ja avalikkusega suhtlemise alal.

“Prokuröridele on eriti vajalik hollandlaste pakutav koolitus seoses uue kriminaalmenetluse seadustiku rakendamisega, sest prokuröri roll muutub kardinaalselt.,” ütles Sepp. Möödunud nädala lõpus Tartus ja selle nädala alguses Tallinnas toimunud Phare prokuröride koolitusel "Prokurör eeluurimise juhina ja võistlev kohtuprotsess" olid peamised lektorid Hollandi prokurörid. See oli ühtlasi esimene suur koolitusprojekt, mis aitab prokuröridel valmistuda uue seaduse rakendamiseks.
“Praktilise informatsiooni ja teadmiste vahetamine on meie jaoks oluline eelkõige korruptsiooni, rahapesu, uimastite ja rahvusvahelise õigusabi vallas,” ütles Sepp. “Samuti kuulub Holland edumeelsemate Euroopa riikide hulka Soome, Rootsi ja Inglismaa kõrval, kus püütakse rakendada kaasaegseid juhtimisstiile nagu tulemus- ja kvaliteedijuhtimine. Ning selles osas on Eesti ja Hollandi prokuratuuride vahel mõtteid ja kogemusi vahetada palju. ”

Koostöö Hollandiga sai alguse Eesti-Hollandi majandus- ja finantsalaste
kuritegude vastu võitlemise koostööprojektist (2001-2002), mille lõppedes
kinnitas Eesti prokuratuur kohe, et oleme huvitatud koostöö arendamisest Hollandi õiguskaitse organitega seda just eriti koolituse ja prokuröritöö kogemuste vahetamise vallas. Koostööleppe põhiseisukohad kujundati välja Eesti riigi peaprokuröri ametlikul visiidil Hollandi prokuratuuri, kus otsustati, et leping kirjutatakse alla Tallinnas peale kriminaalmenetlusalase ühiskoolituste läbiviimist 05.märtsil 2003.