Kohus mõistis riigireeturid süüdi

PrintPDF

Esmaspäeval, 11. veebruaril mõistis Harju maakohus riigireetmises süüdi kaks meest, Deniss Metsavase ja tema isa, Pjotr Volini. Kokkuleppemenetluses määras Harju maakohus Deniss Metsavasele karistuseks 15 aastat  ja 6 kuud vangistust ning Pjotr Volinile 6 aastat vangistust.

Kohtuasja arutati kinniseks kuulutatud istungil.

Metsavas ja Volin mõisteti süüdi Kars § 232 järgi süüdi riigireetmises ja KarS § 243 järgi asutusesisese teabe edastamises välisriigile. Reeturid abistasid Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaabi Peavalitsust (GRU) Eesti-vastase vägivallata tegevusega ning kogusid ja edastasid GRUle Eesti riigisaladusi, salastatud välisteavet ja asutusesisest teavet.

Metsavas pani riigivastased kuriteod toime enam kui 10 aasta jooksul, Volini tegevus kestis ligikaudu poole vähem, samuti oli tema roll sisuliselt oluliselt väiksem. Enamik kahjustada saanud teabest oli Eesti riigisaladusega kaetud info ning asutusesisene teave. Peamiselt leidis Metsavase ja Volini ebaseaduslik tegevus aset Eestis ja Venemaal. Info üle andmiseks kasutati sidekanaleid kui ka vahetuid kohtumisi ning selle eest said süüdimõistetud ka tasu.

Volin mõisteti süüdi ka KarS § 418 järgi tulirelva laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ja § 4181 järgi tsiviilkäibes keelatud tulirelva laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Inna Ombleri sõnul on riigivastaste süütegude menetlemine prokuratuuri prioriteet. „Riigivastaste kuritegude puhul on tõendite kogumine ja menetlemine väga spetsiifiline. Käesolevas kriminaalasjas kogutud tõendid sisaldasid Eesti riigisaladust ja salastatud välisteavet, mistõttu oli igati mõistlik lahendada kriminaalasi kokkuleppemenetluses,“ ütles Ombler.

Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu kinnitusel peame suutma Eesti-vastast luuramist nii ennetada kui ka tõkestada ning riigireeturite tabamisel ka nende süüd tõendama. „Olgu käesolev juhtum koos varasematega kahtlejatele selgeks sõnumiks: Vene eriteenistuste huviorbiiti sattudes on mõistlikum sellest ise meile rääkima tulla,“ sõnas Sinisalu. „Selge, et värbamist ja salajast kaastöötajat püüavad vastased kõigi eest varjata, aga varem või hiljem jõuame neile jälile.“

Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtis Riigiprokuratuur ja viis läbi Kaitsepolitseiamet.

Koos ülaltoodud riigireeturitega on kaitsepolitsei alates 2008. aastast (11 aasta jooksul) tabanud kuus riigireeturit ja 11 Venemaa eriteenistuse kasuks Eesti riigivastase kuriteo toime pannud inimest. Kõik nad on prokuratuuri juhtimisel kohtu alla antud ning kohus on nad süüdi mõistnud.

Lugupidamisega

Olja Kivistik
Riigiprokuratuuri nõunik
530 883 44