Kohus mõistis endise advokaadi süüdi

PrintPDF

Viru Maakohus mõistis 9. märtsil, Oleg Nišajevi (38) kokkuleppemenetluses süüdi suures ulatuses omastamises ametiisiku ja grupi poolt, notarile ebaõigete andmete esitamises, dokumendi võltsimises ja raamatupidamise kohustuse rikkumises.

Kohus mõistis talle liitkaristuseks ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdistatav ei pane kolmeaastase katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu.

Katseaja alguseks on 09.03.2017.a.

Lisakaristusena kohaldati süüdistatavale pooleteistaastast ettevõtluskeeldu.

Samuti mõistis kohus Oleg Nišajevilt välja kannatanu kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 498 316 (nelisada üheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada kuusteist) eurot.

Süüdistuse kohaselt tegutses Oleg Nišajev  30.09.2010 kuni 19.04.2012 praegusel hetkel pankrotis oleva osaühingu juhatuse liikmena. Olles teadlik osanike koosoleku otsusest ettevõtte vara säilimise tagamise meetmete rakendamisest, jättis Oleg Nišajev teadlikult ja tahtlikult oma kohustused täitmata ning pööras tahtlikult temale usaldatud osaühingu vara koguväärtusega ligi miljon eurot teiste isikute kaasaitamisel ebaseaduslikult, ilma osaühingu vastava osanike otsuse ja kõiki osanikke tehingutest ja toimingutest teavitamata, enda ja teise äriühingu kasuks.  

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova sõnul on Nišajev võtnud õigeks kannatanule tekitatud kahju kriminaalmenetluse tuvastatud ulatuses ja nõustunud seda hüvitama, millega on kaitstud ka kannatanu huvi.

„Endise advokaadi ja käesoleval ajal juristina töötava isikuna teadis Oleg Nišajev oma ebaseaduslike tegude tagajärgi, mille eest tuli tal kohtus vastutust kanda,“ lisas ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ning on vaidlustatav 15 päeva jooksul.

 Jelena Filippova
pressinõunik
Viru Ringkonnaprokuratuur
530 21929
jelena.filippova@prokuratuur.ee