Kohtueelne uurimine E. Heldna ja E. Vaheriga seotud kriminaalasjas on jõudmas lõpule

PrintPDF

Prokuratuur lõpetas täna kriminaalmenetluse kolme Politsei- ja Piirivalveameti ametniku suhtes, kellele esitati selle aasta märtsis kahtlustus kelmusele kaasaaitamises. Menetlus jätkub kolme kahtlustatavaga, kelle suhtes kogutud toimikumaterjalidega on nende kaitsjal võimalik tänasest tutvuda.

Riigiprokuratuur lõpetas täna kriminaalmenetluse kolme Politsei- ja Piirivalveameti ametniku suhtes, kellele esitati selle aasta märtsis kahtlustus kelmusele kaasaaitamises. Kahtlustuse järgi osalesid Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja teabehalduse ja menetluse alal, keskkriminaalpolitsei operatiivbüroo juht ja personalispetsialist Eerik Heldnale etteheidetava kelmuse toimepanemises, s.o näilise töösuhte ja rotatsiooni vormistamises. „PPA on hierarhiline asutus, mille toimimisel on oluline roll struktuuril, käsuliinidel ja juhtide ootuste täitmisel. Kogutud tõendid näitavad, et kuigi neil kolmel ametnikul oli arvestatav roll E. Heldna näilise töösuhte vormistamisel, täitsid nad tippjuhtide korraldusel eelkõige oma igapäevaseid tööülesandeid. Karistusõiguse keeles valitsesid Elmar Vaher ja Aivar Alavere neid organisatsioonilise võimuaparaadi ja teadmisega,“ sõnas riigiprokurör Maria Entsik.

„Esitatud kahtlustusi kontrolliti uurimise käigus põhjalikult. Analüüsiti inimeste ütlusi, kirjavahetusi jt dokumente ning selle käigus selgitati välja toimunu ja inimeste panus sellesse. Kahtlustus nende vastu ei leidnud kinnitust, mistõttu lõpetas prokuratuur nende suhtes kriminaalmenetluse,“ lisas Entsik.

Kahtlustuste põhjaliku uurimise käigus selgus, et E. Heldna, E. Vaheri ja A. Alavere suhtes kogutud tõendid toetavad esialgset kahtlustust kelmuses ja sellele kaasaaitamises. Sotsiaalkindlustusameti arvutustele tuginedes on välja selgitatud, et kuriteoga võinuks riigile tekitada hüpoteetiliselt üle 1,6 miljoni euro suuruse kahju.

Prokuratuur andis täna kahtlustatavate kaitsjatele võimaluse toimikumaterjalidega tutvuda. Seejärel on kaitsjatel võimalik prokuratuurile taotlusi esitada ning pärast võimalike taotluste lahendamist otsustab prokuratuur järgmised sammud.

Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ja kohtueelset uurimist viis läbi Kaitsepolitseiamet.

Kairi Küngas
Prokuratuuri avalike suhete juht