Kaitsepolitsei uurib Eesti-Saksa lendudele tehtud pommiähvardust

PrintPDF

Lisatud inglise- ja venekeelne tekst. Find English and Russian translation below.

Täna öösel pärast kella 2 helistas Tallinna lennujaama ning kaitsepolitseisse end Daeshi liikmeks kutsuv mees, kes teatas kavatsusest õhkida nädala jooksul Tallinnast Saksamaale suunduv lennuk.

Telefonikõned olid tehtud inglise keeles, Eesti mobiilinumbrilt ning Eesti territooriumilt. Kohe pärast telefonikõne saamist kontrollis politsei täiendavalt Tallinna lennujaama ning väljuvate lendude ohutust. Politsei jätkab kõrgendatud turvameetmetega tööd Tallinna lennujaamas.

Kaitsepolitsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb lennuohutusvastast rünnet, menetlust juhib riigiprokuratuur. „Hetkel pole lisaks telefonikõnele muud tegelikule ohule viitavat infot, kuid võtame tehtud ähvardusi tõsiselt,“ ütles menetlust juhtiv riigiprokurör Inna Ombler.

„Olgugi et Daesh ei ole oma rünnakute puhul eelhoiatusi teinud, tõstame turvameetmeid ning alustatud on menetlus, et ähvarduse teinud isik tabada. Lennuohutuse peavad tagama turvameetmed sõltumata sellest, kas ähvardusi tehakse või mitte,“ sõnas Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Aleksander Toots.

Turvameetmete tõstmine ei tohiks reisijatel lisaaega võtta ning lennud Tallinna lennujaamast väljuvad plaanipäraselt.

Lugupidamisega

Ilmar Kahro
Riigiprokuratuuri avalike suhete juht
56987556

Andres Kahar
Kaitsepolitseiameti büroo juht
5090170

KAPO is investigating bomb threat made to flights from Estonia to Germany

Last night around 2 AM a man, claiming to be member of Islamic State, made phone calls to Tallinn Airport and Estonian Internal Security Service (KAPO) and told that an airplane heading from Tallinn to Germany is going to be blown up.

Phone calls were made in English, from Estonian cell number and from Estonian territory. Right after receiving the call, police made an additional safety check-up on departuring flights at Tallinn Airport. Police is continuing to implement extra security measures at Tallinn Airport.

Estonian Internal Security Service opened a criminal investigation on this matter regarding an attack against flight safety, investigation is led by the Prosecutor General Office. Leading prosecutor Inna Ombler: „There is no further information indicating to actual threat, but we take those threats made very seriously.“

Aleksander Toots, Deputy Director General of Estonian Internal Security Service pointed out that although Daesh so far hasn`t given any preliminary warnings for attacks they have taken responsibility for, there are some extra security measures and a criminal investigation is conducted in order to catch the person who made that threat. „Whether there threats made or not, flight safety has to be granted by regular security measures nevertheless,“ Toots added.

Extra safety measures shouldn`t take up conciderably long time for the passengers and the flights from Tallinn Airport should departure according to the schedule.

Полиция безопасности расследует поступившую угрозу взрыва воздушным линиям Эстония-Германия

Сегодня около 2 часов ночи в Таллиннский аэропорт и Полицию безопасности позвонил мужчина, который представил себя членом группировки Даеш. Мужчина сообщил о намерении устроить взрыв в течении недели на самолёте, который будет двигаться из Таллинна в Германию.

Поступившие звонки были на английском языке, они были сделаны из Эстонии и с эстонского номера. После поступивших звонков полиция незамедлительно осуществила дополнительный контроль в Таллиннском аэропорту, а также произвела проверку безопасности выходящих самолётов. Полиция продолжает работу в усиленном режиме по оказанию мер безопасности в аэропорту Таллинна.

Для расследования происшествия полиция безопасности начала уголовное производство по статье пенитенциарного кодекса, рассматривающей посягательство на безопасность полетов, уголовным производством руководит госпрокуратура. «На данный момент помимо телефонного звонка нет информации указывающей на действительную опасность, однако к подобным угрозам мы относимся со всей серьезностью,» сказала руководящая производством госпрокурор Инна Омблер.

«Хотя Даеш и не делал предупреждений по поводу угроз, мы усиливаем меры безопасности и для того чтобы задержать лицо сделавшее угрозу было начато уголовное производство. Меры безопасности полетов должны быть обеспечены независима от того, поступают угрозы или нет,» пояснил заместитель генерального директора Полиции безопасности Александр Тоотс.

Усиление мер безопасности не должно затронуть пассажиров и полеты из Таллиннского аэропорта вылетают согласно расписанию.