Kaitsepolitsei pidas kinni kaks Estonia kaevanduse keskastme juhti

PrintPDF

31. jaanuari hommikul pidasid kaitsepolitseinikud kinni AS Eesti Energia Estonia kaevanduse kaks juhtivtöötajat. Kinnipeetud keskastmejuhid vastutasid kaevanduses seadmete ja transpordivahendite hoolduse ja remondi eest. Ametnikke kahtlustatakse KarS § 2172 lg 1 järgi, s.o. varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumises, millega tekitati suur varaline kahju riigi äriühingule.

 

Hetkel teostavad kaitsepolitsei ametnikud Estonia kaevanduses menetlustoiminguid, s.h toiminguid, mis on seotud kinnipeetute vastutusalasse kuuluva vara kasutamise ja käsutamisega. Eelkõige vaadatakse seda, et millisel viisil on kaevandusse hangete korras soetatud allmaatöö tehnikat ja varuosasid edaspidiselt kasutatud. Samuti kontrollitakse koostöös Eesti Energia riskijuhtimise- ja siseaudititeenistuse töötajatega kahtlustuse saanud ametnike vastutusalas olevate ladude seisu.

 

Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Antti Aitseni sõnul on menetluse eesmärgiks ausa ettevõtluskeskkonna loomine ja selle kaudu ka kõigi ausate ettevõtjate toetamine.

 

Detailsemaid menetlusandmeid ei ole käesoleval hetkel võimalik uurimise huvides avalikustada.

 

 

Jelena Filippova
pressinõunik
Viru Ringkonnaprokuratuur
663 8415; 530 21929

jelena.filippova@prokuratuur.ee