Estraveli suurriisuja läheb kaheksaks kuuks vangi

PrintPDF

Prokurör Dilaila Nahkur sõlmis Estraveli endise pangasüsteemide operaatori Urve Varese ja tema tuttava Elle Reimanniga kokkuleppe, mille järgi läheb Vares kaheksaks kuuks vangi.

Reimannile nõuab prokurör leppe alusel teadlikult kuritegelikul teel saadud vara omastamise eest kuuekuulist vangistust.

Vares tunnistas end süüdi selles, et töötades Estravelis pangasüsteemide operaatori ametikohal, kus talle olid pandud materiaalsete väärtuste liikumist korraldavad ülesanded, riisus ajavahemikul 01.07.2001 kuni 13.08.2002 ametiseisundi kuritarvitamise teel tema korralduses olevat AS Estravel vara suures ulatuses kogusummas 1 663 871.80 krooni.

Vares võttis omavoliliselt Estraveli peakassast sularaha ja varjas tekkinud puudujääki, vormistades puudujääva osa ajutiselt inkassatsiooniga panka saadetud raha hulgas, mis veel ei olnud pangaarvele laekunud, kuid inkassatsioonifirmale juba üleantud rahana. Kogu riisutud raha andis ta oma tuttavale Elle Reimannile.

Reimann tunnistas end süüdi selles, et sai oma äriplaanide teostamiseks Vareselt 1 663 871.80 krooni teades, et Vares riisus nimetatud rahasumma oma ametiseisundi kuritarvitamise teel Estraveli peakassast.

Lihtmeneltuse kokkuleppe alusel peab Vares karistusest ära kandma neli kuud vangistust ja neli kuud määratud vangistusest ei pöörata tingimisi täitmisele, kui ta ei pane kolmeaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Reimanni karistusest kuulub ärakandmisele kolm kuud vangistust ja kolme kuud määratud vangistusest ei pöörata tingimisi täitmisele, kui Reimann ei pane kolmeaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.