Endised Danske panga töötajad peeti kinni kahtlustatuna rahapesus

PrintPDF

Eile pidas Keskkriminaalpolitsei kinni kuus ja täna veel neli endist Danske panga mitteresidentidega tegelenud üksuse töötajat, keda on alust kahtlustada selles, et nad aitasid panga klientidel süsteemselt ja koordineeritult läbi Danske panga liigutada rahapesukahtlusega raha. Raha kahtlasele päritolule viitasid nii tehingute mahud, kiirus kui ka tehingute kohta esitatud puudulik info.   

Novembris 2017 alustatud kriminaalmenetlus Danske pangas rahapesu uurimiseks jõudis esialgsete kahtlustuste esitamiseni. Praeguseks kogutud tõendid viitavad sellele, et pangas kehtinud reeglid rahapesu tõkestamiseks olid pelgalt formaalsed ning neid ei täidetud. Samuti on alust arvata, et kahtlustuse saanud pangatöötajate tegevus oli mitteresidentidega tegelenud üksuses teada ning aktsepteeritud.

Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Marek Vahing selgitas, et tänaseks kogutud tõendid näitavad selgelt, et Danske panga töötajad vaatasid mööda rahapesu tõkestamise reeglitest. „Täna kahtlustuse saanud inimesed tähendavad selles kriminaalasjas avalike menetlustoimingute algust. Praeguseks kahtlustuse saanud inimesed on Danske panga endised kliendihaldurid ning divisjoni juht. Võib üsna kindlalt öelda, et kahtlustatavaid lisandub veelgi.“

„Arvestades Danske pangas toimunud mastaapse rahapesu mõju Eesti finantssektorile ja riigi mainele tervikuna peame väga oluliseks välja selgitada, miks ja kuidas Danske pangas selline tegevus toimuda sai. Eesti oli selles rahapesuskeemis peamiselt transiitriik. Alles järgmises etapis on mahuka rahvusvahelise koostöö tulemusel loodetavasti võimalik jõuda jälile raha tegelikele kasusaajatele ja sellele, kuhu see raha paigutati. Seni kahtlustuse saanud inimesed võimaldasid kuritegelikku raha pesta, kuid ei olnud ilmselgelt peamised kasusaajad,“ ütles Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere.

Riigiprokuratuuri taotlusel on kohus arestinud enam kui miljoni euro väärtuses vara. Prokuratuuri hinnangul on tegemist varaga, mille endised pangatöötajad on teeninud kuritegelikul teel.

Kriminaalmenetlust viib läbi Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning juhib Riigiprokuratuur.

Danske pangas toimunud rahapesukahtluse kontrollimiseks on Riigiprokuratuurile kuriteoteateid esitanud ka William Browder. W. Browderi esitatud materjalid kinnitavad informatsiooni, mis tolleks hetkeks oli kriminaalmenetluse käigus kogutud. W. Browderi esitatud info on lisatud kõnealuse kriminaalasja materjalide hulka.

Lugupidamisega

Kaarel Kallas
Avalike suhete nõunik
Riigiprokuratuur

Kirsti Ruul
Kommunikatsioonibüroo juhataja
Politsei- ja piirivalveamet