Balti ja Belgia prokurörid vahetavad mõtteid prokuratuuri arengust

PrintPDF

Tallinnas kohtuvad riigi prokurör Raivo Sepp ja Läti ning Leedu prokurörid Belgia peaprokuröri Serge Brammertziga, et vahetada mõtteid organiseeritud kuritegevusega võitlemise ja Euroopa prokuröri ametikoha loomise vajalikkuse teemal ning tutvuda Belgia prokuratuuri reformiga.

Euroopa Liidu siseselt palju vaidlusi tekitanud Euroopa Prokuröri võimalik roll tulevikus oli üheks olulisemaks teemaks Brammertzi visiidil Eestisse. Teema haakub organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega – Euroopa prokuröri ametikoha loomine tihendaks EL liikmesriikide vahelist koostööd võitluses organiseeritud kuritegevusega, lähendaks tööpõhimõtteid ja -meetodeid.
Kuna Eestis on aktuaalne prokuratuuri reformi teema, rääkis Belgia peaprokurör 2001 mais jõustunud Belgia prokuratuuri reformi edudest ja ebaedudest. Reformi käigus tööd alustanud viiest peaprokurörist ja föderaalprokurörist (Brammertz) koosnev nõukogu, mis annab välja prokuröridele adresseeritud omapoolsed suunised, kusjuures nõukogu liikmete vahel on tööülesanded jagatud valdkonniti, näiteks võitlus org kuritegevusega (terrorism, rahvusvaheline koostöö, jälitustegevus), politsei üle järelevalve, võitlus korruptsiooniga.
Kuna Eesti on Balti koostöö eesistujariik 01.07.02 - 30.06.03, olid kohtumisele kutsutud ka Läti ja Leedu prokurörid.