Alustati menetlust endise kohtutäituri suhtes

PrintPDF

Narva Prokuratuur algatas eile justiitsminister Ken–Marti Vaheri avalduse põhjal kriminaalmenetlust endise kohtutäitur Aleksander Kloreni suhtes.

01. märts 2001 kuni 15. aprill 2003 võttis A. Kloren kohtutäituri tasumääradele mittevastavat tasu ning kasutas täituritasu ettemakse mittesihtotstarbeliselt ja seda omakasu ajendil, mistõttu on diskrediteeritud kohtutäituri ametit ja sellega tekitatud oluline kahju avalikele huvidele.

Justiitsministeeriumi esialgsel hinnangul on kahju suurus 98 000 krooni.

Kriminaalmenetlus algatati Karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb ametiseisundi kuritarvitamist (Kars § 289).

Kriminaalasja materjalid edastati uurimiseks Ida Politseiprefektuuri Narva politseiosakonda