Pressiteated

Esmaspäev 24. Märts 2003

Riigiprokurör Piret Paukštys kinnitas esmaspäeval erastamisagentuuri peadirektori endise kohusetäitja Jaak Liiviku süüdistuskokkuvõtte ametiseisundi kuritarvitamises ja saatis kriminaalasja materjalid kohtusse.

Reede 14. Märts 2003

Riigiprokuratuur alustas kriminaalmenetlust, et selgitada välja ametiisikud, kes Keskerakonna ja Res Publica valimisreklaamide saatmiseks rikkusid andmekogude pidamise nõudeid.

Kolmapäev 12. Märts 2003

Pärnus astub täna kohtu ette Andres Rehkli, keda prokurör Kristine Tamm süüdistab oma elukaaslasele Aila Tünderile üliraskete kehavigastuste tekitamises, mille tagajärjel naine suri, teatas riigiprokuratuur.

Teisipäev 11. Märts 2003

Kriminaalmenetluses kasutatakse üha enam lihtmenetlust, kasv möödunud aastal võrreldes üleeelmisega oli asjades 822 ehk 20 %, isikutes 1004 ehk 19,3%. Kõikidest kriminaalasjadest 2002.aastal moodustas lihtmenetluse teel lõppenute arv 52% ja süüdimõistetud isikutest 48%.

Kolmapäev 5. Märts 2003

Riigi peaprokurör Raivo Sepp ja Hollandi riigi peaprokurör D.W. Steenhuis kirjutavad kolmapäeval alla prokuratuuride vahelisele koostööleppele, mille eesmärgiks on teadmiste vahetamine õigusalastel teemadel, töökorralduse ja avalikkusega suhtlemise alal.

Reede 7. Veebruar 2003

Riigiprokurör Heino Tõnismägi esitas Tallinna ringkonnakohtule protesti Pärnu maakohtu otsusele metanooli salaviinamüüjatele edasi müünud Sergei Maistrižini kuriteo kvalifikatsiooni ja karistusmäära osas, pidades seda liiga liberaalseks.

Esmaspäev 3. Veebruar 2003

Tallinnas kohtuvad riigi prokurör Raivo Sepp ja Läti ning Leedu prokurörid Belgia peaprokuröri Serge Brammertziga, et vahetada mõtteid organiseeritud kuritegevusega võitlemise ja Euroopa prokuröri ametikoha loomise vajalikkuse teemal ning tutvuda Belgia prokuratuuri reformiga.

Teisipäev 28. Jaanuar 2003

Tallinna Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust seoses Tallinna Haridusameti ametnike poolt Tallinna 21. Kooli rekonstrueerimiseks ja ehituseks eraldatud rahade kasutamisega.

Esmaspäev 20. Jaanuar 2003

Prokuratuur, Finantsinspektsioon ja Politseiamet asuvad tihedamale koostööle finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamiseks.

Neljapäev 2. Jaanuar 2003

Prokurör Kaire Hänilane kinnitas endise pangajuhi Andres Bergmanni järjekordse süüdistuskokkuvõtte kriminaalasjas, mis käsitleb vara varjamist ja valevande andmist.

Lehed