Pressiteated

Esmaspäev 22. September 2003

Ülehomme astub Põlvas kohtu ette mees, kes trepikojast kinni püütud tuvi müümise ettekäändel pääses korterisse, kust varastas omanikule kuulunud mobiiltelefoni.

Esmaspäev 22. September 2003

Riigiprokurör Andres Ülviste kinnitas süüdistuskokkuvõtte Paldiski Rahuoperatsioonide Keskusest omastatud laskemoona müügiga tegelenud kaitseväelaste kriminaalasjas ja saatis asja arutamiseks Tallinna Linnakohtule.

Teisipäev 9. September 2003

Riigiprokuratuur andis Kaitsepolitsei uurimisalluvusse terrorismi tunnustel alustatud kriminaalmenetluse seoses Haapsalu lähedal 300 reisijaga eurorongi teele pandud liiprinaeltega.

Reede 5. September 2003

Riigiprokurör Piret Paukštys ei esita protesti Tallinna Ringkonnakohtu otsusele, millega jäeti jõusse Tallinna Linnakohtu otsus kaitseväe endise juhataja erukindral Aleksander Einseln õigeks mõistmises võimu kuritarvitamises.

Teisipäev 2. September 2003

Tartu ringkonnakohus jättis teisipäeval muutmata kunagisele hävitusagendile Rudolf Tuvile ja ENSV siseministeeriumi Elva rajooniosakonna ülemale Vladimir Penartile metsavendade tapmise eest määratud karistused.

Reede 22. August 2003

Riigiprokurör Heili Sepp lõpetas endise majandusministri Mihkel Pärnoja suhtes seoses Tallinnas Akadeemia teel ja E.Vilde teel asuvate ühiselamute erastamisega alustatud kriminaalmenetluse ning alustas kriminaalmenetlust elamute hilisemate omanike OÜ Fennovara ja OÜ Capital Kinnisvara suhtes.

Esmaspäev 18. August 2003

Narvas neli aastat suurtes kogustes heroiini ja amfetamiini müünud Viktor Gordejev peab koos kaheksa temalt saadud narkootikume edasi müünud diileriga kohtu ette astuma.

Reede 15. August 2003

Pärnus võltsitud dokumentide abil laenu- ja käenduslepingute sõlmimisele ja kümnete tuhandete kroonide väljapetmisele kaasa aidanud Heino Üürike leppis prokurör Helga Aadamsooga kokku nelja ja poole aasta pikkuses vangistuses, mille Pärnu maakohus täna kinnitas.

Teisipäev 12. August 2003

Pärnu prokurör Anne Sillaots kinnitas koduõuel oma tuttava kirvehoopidega tapnud Anatoli Kaširini (51) süüdistuskokkuvõtte tahtlikus tapmises eriti julmal viisil ja saatis asja Pärnu Maakohtusse.

Esmaspäev 11. August 2003

Prokuratuur esitas kohtutele taotlused 58 inimese karistusest vabastamiseks või selle kergendamiseks, sest neile kriminaalkoodeksi järgi mõistetud reaalne vabadusekaotus ületab praegu kehtivas karistusseadustikus vastava kuriteokoosseisu eest ette nähtud karistuse ülemmäära.

Lehed