Prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

Riigi peaprokurör kuulutas 08.04.2021 välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • ühele Lääne Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Pärnus määramata ajaks (ametikoht kuulub täitmisele ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus)
  • ühele Lääne Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Kuressaares määramata ajaks (ametikoht kuulub täitmisele ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus)
  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Jõhvis määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni)
  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Rakveres määramata ajaks
  • viiele Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Tallinnas määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni, ametikohad kuuluvad täitmisele ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus)

 

Abiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab magistrikraadi õigusteaduses (või on omandamisel magistrikraad eeldatava lõpetamisajaga kevad/suvi 2021)

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega

 

Abiprokuröri ametipalk katseajal on 2013,59 eurot.

 

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 25.04.2021 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);

2) elulookirjeldus (CV);

3) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);

4) huvide deklaratsioon seisuga 01.03.2021 (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta. Deklaratsiooni esitamine on kohustuslik kõigile kandidaatidele);

5) tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);

6) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

 

Abiprokuröriks väljavalitud isikute eksamitulemused kehtivad kuni 08.04.2022.

 

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „abiprokurör“ saata aadressil personal@prokuratuur.ee  hiljemalt 25. aprillil. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 26. aprillil 2021. Täiendav info: Birgit Roht, tel 5696 5229

 

_______________________________________________________________________

 

Riigi peaprokurör kuulutas 08.04.2021 välja avaliku konkursi ühele Lääne Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale asukohaga Pärnus määramata ajaks.

 

Ringkonnaprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab magistrikraadi õigusteaduses;

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel;

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega;

4) on töötanud ühe aasta prokurörina või kolm aastat kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja -menetlusest.

 

Ringkonnaprokuröri ametipalk on 4027,17eurot.

 

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 25.04.2021 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);

2) elulookirjeldus (CV);

3) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);

4) huvide deklaratsioon seisuga 01.03.2021 (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta. Deklaratsiooni esitamine on kohustuslik kõigile kandidaatidele);

5) tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);

6) prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamus;

7) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

 

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „ringkonnaprokurör“ saata aadressil personal@prokuratuur.ee  hiljemalt 25. aprillil. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 26. aprillil 2021. Täiendav info: Birgit Roht, tel 5696 5229

 

Prokurörikonkursil esitamiseks vajalikud dokumendid:

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Isikuankeedi vorm

Huvide deklaratsioon