Prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

Riigi peaprokurör kuulutas 19.06.2019 välja avaliku konkursi:

 • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Narvas määramata ajaks 

 • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Jõhvis määratud ajaks

 • neljale Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Tallinnas määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni). Ametikohad kuuluvad täitmisele ametikohtade võimalikul vabanemisel tulevikus.

Oled sobiv kandidaat kui:

 • Oled teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti Vabariigi kodanik

 • Sul on õiguse õppesuunal magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

 • Oskad eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel

 • Oled kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega

 • Oled professionaalne, inimesekeskne ja julged teha keerulisi otsuseid

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 14. juuliks 2019 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

 1. kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise

 2. elulookirjeldus (CV);

 3. prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet;

 4. huvide deklaratsioon seisuga 1. mai 2019;

 5. tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „abiprokurör“ saata aadressil personal@prokuratuur.ee hiljemalt 14. juuliks. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 17. juulil 2019. Täiendav info: Marianne Tiigimaa, tel 613 9418

_________________________________________________________________________________

Riigi peaprokurör kuulutas 19.06.2019 välja avaliku konkursi:

 • kolmele Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale asukohaga Tallinnas määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni). Ametikohad kuuluvad täitmisele ametikohtade võimalikul vabanemisel tulevikus.

 • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale asukohaga Narvas määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni). Ametikoht kuulub täitmisele ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus.

Oled sobiv kandidaat kui:

 • oled teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti Vabariigi kodanik

 • oled omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni;

 • oskad eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel;

 • oled kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega;

 • oled professionaalne inimesekeskne ja julged teha keerulisi otsuseid;

 • oled töötanud ühe aasta prokurörina või kolm aastat kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja -menetlusest.

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 14. juuliks 2019 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

 1. kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise

 2. elulookirjeldus (CV);

 3. prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet;

 4. huvide deklaratsioon seisuga 1. mai 2019;

 5. tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);

 6. prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamus.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „ringkonnaprokurör“ saata aadressil personal@prokuratuur.ee. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 17. juulil 2019. Täiendav info: Marianne Tiigimaa, tel 613 9418

 

Prokurörikonkursil esitamiseks vajalikud dokumendid:

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Isikuankeedi vorm

Huvide deklaratsioon