Eesti on vastanud Soome õigusabipalvele

PrintPDF

Seoses Arctic Sea võimaliku kaaperdamisega on Soome ametivõimud esitanud Eesti õiguskaitseasutustele õigusabipalve ning Eesti on selle täitnud.

Senine õigusalane koostöö ei ole andnud alust arvata, et Arctic Sea võimaliku kaaperdamisega võib olla seotud mõni Eestist pärit isik. Venemaa ametivõimud Eestile õigusabipalveid seos Arctic Sea võimaliku kaaperdamisega esitanud ei ole. Eesti õiguskaitseasutusele pole esitatud ametlikku informatsiooni selle kohta, et Arctic Sea võimaliku kaaperdamisega võivad olla seotud Eestist pärit isikud. Seetõttu pole hetkeseisuga ka alust kriminaalmenetluse alustamiseks.

Lugupidamisega,

Gerrit Mäesalu

Riigiprokuratuur

Avalike suhete talituse juhataja kt

Tel: 6 139 415; 53 419 495