Riigi peaprokuröri juhised

PrintPDF

Vastavalt kriminaalmenetluse seadustiku § 213 lõikele 5 võib riigi peaprokurör kohtueelse menetluse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse tagamiseks anda prokuratuurile ja uurimisasutustele üldiseid juhiseid.

Riigi peaprokuröri juhis DNA-ekspertiiside määramise kohta

Riigi peaprokuröri juhis KrMS § 202-203 kohaldamise kohta seisuga 2022