Personal

PrintPDF

Prokuratuuri personali moodustavad prokurörid, kes on teenistuses prokuratuuriseaduse alusel ning ametnikud ja töötajad, kes on teenistuses avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seaduse alusel. Prokuratuuri struktuuris on kokku 286 ametikohta, millest 199 täidavad prokurörid.