Süüdistuse esitamiseks TÜ vanemteadurile ei ole alust

PrintPDF

Lõuna prefektuur lõpetas prokuratuuri loal kriminaalmenetluse, mille raames  esitati Tartu Ülikooli vanemteadurile kahtlustus võrdõiguslikkuse rikkumises doktorandi seksuaalse ahistamise näol.

Kriminaalmenetlus lõpetati, kuna kogutud tõendite põhjal ei olnud alust esitada vanemteadurile süüdistust seksuaalses ahistamises.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse kohaselt loetakse seksuaalseks ahistamiseks sellist soovimatut käitumist, mis alandab isiku väärikust või loob ähvardava, vaenuliku, alandava või solvava õhkkonna. Kriminaalõiguslikult oleks tegemist võrdõiguslikkuse rikkumisega, kui neid sätteid oleks rikutud.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristiina Laasi sõnul selgus kogutud tõendeid uurides, et vanemteaduri ja doktorandi vaheline suhtlus ei olnud soovimatu. Osapoolte vahel oli pikaajaline vabatahtlik suhe, mille käigus ka doktorant ise algatas kokkusaamisi ning intiimset suhtlust juhendajaga.

Kohtueelse uurimise käigus leidis kinnituse fakt, et doktorandi teadusalane käekäik ei olnud tingitud vanemteaduri isiklikust suhtumisest doktoranti.

Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus ei ole jõustunud. Kannatanul on õigus vaidlustada määrus Riigiprokuratuuris kümne päeva jooksul alates lõpetamise määruse koopia saamisest.

 

Kauri Sinkevicius
Pressinõunik
Avalike suhete osakond
750 0776, 568 54 058
Kauri.Sinkevicius@prokuratuur.ee